Grafikk_Arbeidskrav_2.jpg

Mitt tema innenfor elevenes visuelle hverdag har jeg kalt "Litt barn - litt voksen". Jeg har laget et koldnåltrykk der jeg har forsøkt å visualisere tema.

Tanker som kan assosieres til motivet er følelser, sårbarhet, usikkerhet, sjenanse, kontraster, forundring, stolthet, forventning.
Det er kanskje noe uavklart mellom personene?

Jeg har brukt rene linjer og har forsøkt å lage et enkelt uttrykk.