ARBEIDSKRAV 3 DEL 1 - UNDERVISNINGSOPPLEGG

SETTE SAMMEN BILDER TIL EN COLLAGE I PHOTOSHOP

Collage_2.jpg

MÅL:
Kompetansemål etter 10. trinn:
Visuell kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
- Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
- Dokumentere eget arbeid i multimediapresentasjoner

TRINN: 9.
TIDSBRUK: 3 - 4 TIMER
DOKUMENTASJON: Power Point-presentasjon. Dokumenter prosessen underveis
VURDERING: Eget vurderingsskjema

OPPGAVE:
 • Lag et utvalg egne bilder som du vil bruke, eller last ned frie bilder fra Internett. Legg dem i en mappe.

 • Åpne Photoshop

 • Opprett en ny fil File>Open (Ctrl+O) og gi den et passende navn. Velg Width (bredde) 600 pixels og Height (høyde) 400 pixels, Resolution 300.

 • Bakgrunnsfarge: Opprett et nytt lag Layer>New>Layer (Shift+Ctrl+N). Gi laget navn, f.eks. "Bakgrunnsfarge". Klikk på Create new fill or adjustment layer (svart-hvit sirkel) og velg Solid Color. Velg en farge i fargekartet og trykk ok.

Bakgrunnsfarge.jpg
 • Åpne det første bildet du vil ha med i collagen File>Open. Lagre i psd-format File>Save As (Shift+Ctrl+S)

 • Velg Move Tool og dra bildet over på bakgrunnen. Dersom bildet er større enn formatet vi har valgt til bakgrunn, bør du redusere størrelsen før du flytter det. Velg Image>Image Size i toppmenyen og sett høyden til en mindre størrelse, f.eks. 300 pixels.

 • Når du har dratt bildet over, vil det automatisk opprettes et nytt lag. Nå skal bildet tilpasses og flyttes til riktig sted. Velg Edit>Free Transform (Ctrl+T) i toppmenyen. Nå kan du dra i hjørnene og tilpasse størrelsen. Du kan også flytte hele bildet ved å trykke inne i det og dra det på plass. Når du er fornøyd med størrelse og plassering, dobbeltklikker du i bildet eller klikker på haken til høyre under toppmenyen.

Første_bilde.jpg

 • Bruk samme framgangsmåte og legg til flere bilder. Hvis du ønsker at bildene skal ligge oppå hverandre, kan du velge hvilket bilde som skal ligge øverst ved å endre rekkefølgen på lagene.

Rekkefølge_lag.jpg • Tekst: Velg Horizontal Type Tool (T) i verktøypaletten og dra ut en firkant der du vil legge inn tekst. Legg merke til at det opprettes et eget tekstlag i lagpaletten. Velg font størrelse, farge og justering i alternativlinjen og skriv inn teksten.

 • Prøv deg fram med ulike fonter og plasseringer. Endre gjerne på bildeplasseringene også. Husk å stå i riktig lag.

Tekst.jpg


 • Lagre den ferdige collagen som en jpeg-fil.

 • Dokumenter prosessen i en Power Point-presentasjon. Husk å ta printscreens underveis og skriv kommentarer.