Natur_008.jpg

PÅ NÆRT HOLD

Mitt selvvalgte tema har jeg valgt å kalle "På nært hold". Jeg vil finne detaljer i ulike motiver - linjer, mønstre og former som kommer til syne ved tett fokus på objektet.

Dette bildet er tatt med kameraet Canon IXUS 300 HS, med autoinnstilling (ISO 160, lukker 1/800, blender 5,3).
Det er tatt i front-/normalperspektivog jeg har valgt et stående format. Bildet er tatt i sterkt hvitt dagslys, og lyset kommer fra høyre side av motivet.

Det er store kontraster i bildet. Rene grener kledt med stiv frost gir formkontraster. Frosten på grenene danner et mønster og har en tydelig tekstur. Fargene er klare og det er store fargekontraster, som hvit frost på svarte grener og blå skygge i bakgrunnen.

Grenene overlapper hverandre og gir bildet perspektiv og dybde.

Bildet er beskåret slik at det oppstår en retningskontrast. De nederste grenene ligger horisontalt, mens en av grenene skaper en diagonal linje. Denne gjør bildet asymmetrisk og skaper dynamikk.

Den diagonale linjen leder også blikket ut av bildet. Man får forståelse av at motivet er en detalj, en liten del av noe langt større.

Tilbakemelding fra Eli
Dette er bildet for meg! Så vakkert og enkelt. Et bilde som innehar mange visuelle virkemidler slik du selv har beskrevet. Bildet er skarpt med rene, klare og få farger. Kontraster, overlapping og tekstur gir mye dybdefølelse. Jeg får følelsen av å kunne ta på grenen som kommer mot meg i bildet. Solen skinner på iskrystallene. Ser en lenge på det blir det som en isskulptur. Fin tyngdefordeling.