Arbeidskrav_2_til_Wiki.jpg
Lino "Vindu" Bjørg L. Jancey

Anne-Sophies kommertar:
Jeg er så heldig at jeg har fått være med å følge deg i deler av arbeidsprosessen, og vet du har jobbet mye med å utvilke dette bildet. Her har det vært mange prøvetrykk på veien! Selve vinduet er spesielt godt framstilt, med tynne vertikale streker i ujevn linje. Du har klart å lage en tydelig bevegelse og rytme i vindusflaten. Den står i fin kontrast til de harde mursteinene rundt.Godt perspektiv, motivet er sett litt fra siden, noe som gir bildet større dybde. Dette er et utfordrende motiv å fremstille i lino - gratulerer med resultatet!