Bildet viser hvordan lyset reflekterer forskjellig i de store vindusrutene i motsetting til det lille vinduet nedenfor som ikke reflekterer noe lys. I bildet vises mange valører i gråtoner med en tydelig fargekontrast i lys orange rosa i nedre del av det store vinduet Bildet består av mange geometriske former i høydeformat. Vannrette linjer deler opp bildet.
lysbryting_70.jpgLysbryting i vindusflatene.

TILBAKEMELDING:
Et nydelig bilde! Lysbrytingen er så vakker, og den kanskje kunne kommet enda mer til sin rett hvis du beskjærer bildet ytterligere? Da ville du ikke få med kontrasten mellom det store og det lille vinduet, men synes det største vinduet fortjener fokus! Uansett kan du kan ta med den øvre delen av ornamentet rundt vinduet, hvis du har denne på originalen. Kanskje skjære vekk litt av snøen på fortauet?
Mvh Anne-Sophie