epletre1.JPG

Fotoet er en asymmetrisk avbildning av et et gjerde. Gjerde er med på gi dybde og perspektiv i bilde. Treet framstår mer som en flat form eller siluett og det blir da en kontrast mot bakgrunnen.
Den siluettaktige formen på treet består av (for) mange linjer / greiner. Linjene i treet er organiske og står i kontrast til stakittgjerde som hovedsaklig består av geometriske linjer.

Jeg tenker at temaet for mitt valg skal ha noe med gamle tre å gjøre. Kan også tenke meg å gå nærmere inn på treet, se på gammel mosegrodd bark og greiner med knopper og blomster når det kommer.