Arbeidskrav 3
Del 2 Idéutvikling for illustrasjon, dekor eller kunstnerisk uttrykk.

Jobb med ett av de to temaene dine. Arbeidet skal hovedsakelig foregå i Photoshop (eller lignende program). Du skal utvikle et bilde/motiv/mønster med tanke på å bruke videre i et annet produkt, for eksempel bokomslag, illustrasjon, grafisk design, mønsterdannelse, interiør/utstillingsdesign eller kunstnerisk uttrykk. Legg vekt på å sette deg inn i og utnytte mulighetene for eksperimentering og redigering i programmet.
Velg målgruppe og målsetting for produktet.

Dokumenter arbeidsprosessen fra idé til ferdig produkt digitalt. Redegjøre for visuelle virkemidler og begrunn valga du tar underveis. Dokumenter prosessen i en egen side i wikien. Tenk på denne dokumentasjonen som et konkretiseringsmateriale som kan brukes overfor elever for å forklare hvordan en idéutviklingsprosess kan foregå.

Liste til sider med dokumentasjon av idéutvikling:
Ingrid Ø - idéutvikling grafisk design av CD-omslag

Thor Hermann ideutvikling grafisk design bokomslag

Ingrid sofie Illustrasjon

Hilde Kristin ideutvikling grafisk utforming av visittkort
http://www.slideshare.net/kunstdigital/ideutvikling
Randi sin ideutvikling i photoshop

Marit ideutvikling i Photoshop

Tone - Ide utvikling i pixlr

Anne-Sophie Ideutvikling illustrasjon

Eli - idéutvikling, bokomslag

Anne-Mette - idéutvikling

Mari: idèutvikling, illustrasjon til eventyr.


__Bjørg - Mønsterdannelse i Photoshop__

Kristine - Idéutvikling, photoshop
Birthe Ideutvikling Photoshop

Bodil - ideutvikling Bodil cd-omslag

Tina - bokomslag