Arbeidskrav 1.mellomperiode:

Del1:
Mitt tema innen visuell kultur i elevenes hverdag ut i fra stikkordet "konkurranse" er hvordan noen av dagens unge setter spor etter seg i det offentlige rom for å bli sett av
egne likesinnende / komme med statements / opponere mot normene i samfunnet / og komme til syne. Den interne konkurransen i ulike ungdomsmiljøer som for oss andre kommer til syne som grafitti og tags.

Under emnet selvalgt tema vil jeg jobbe med det mer abstraherte formspråket som finnes rundt oss i våre omgivelser. I utgangspunktet kommer jeg til å ha fokus på
vann, is, speiling.

Del 2:
Ikke_i_rute_copy.jpg
Tittel: "Ikke i rute"
Fotograf: Ingrid Østenstad

Visuelle virkemidler
- Komposisjon: Bildets komposisjon preges av den vertikalt midtstilte skyggeformen som i seg selv danner en
trekantform. Selve bildeformatet er valgt stående og dette forsterker den oppadstrekkende retningen mot "is-
skyene". Bildet er et halvtotalt utsnitt av speiling i vann. Videre er det blitt snudd på hodet for å forsterke det abstrakte formspråket ytterligere. Slik at isflak og vann gir assosiasjon til himmel og skyer. Bildet oppnår en perseptiv forvirring ved sin veksling mellom hva som kommer mot deg og hva som går innover i bildet. Dette skyldes også overlappingen mellom vann og isflak.

- Farge: Det er en hovedvekt av ukulørte farger i bildet. Disse er presentert av gråtoner i ulike valører. Lys
- mørk kontrasten er også å finne. Det er noen få fargeinnslag som bryter med det grå ved en mørkerød og en
klar oransje fargedetalj.

- Kontraster: Formkontrastene i bildet skaper spenning. Kontrasten mellom klart og uklart er dominerende.

- Rytme: Det er isflak som gjentas rytmisk over hele bildet selv om de er assymetrisk plassert. Likevel skaper de en helhet.

- Lys: Lyset kommer inn fra venstre nedre kant og leder blikket videre innover i bildet. Her finner vi også den største lys-mørk kontrasten i bildet.


Faglig tilbakemelding
Et interessant bilde, vanskelig å se hva motivet er ved første øyekast. Bildet fungerer godt begge veger. Liker kontrasten mellom det klare mot det uklare ved isflakene i bildet, i tillegg til de små farge- og lys innslagene som små blikkfang i bildet.
Kristine