Overflate.jpg
"Når årene går"Motivet er hentet fra sete på en krakk som opprinnelig kommer fra et bryggeri. Jeg har tatt nærbilde av overflaten, i tillegg til å ta et bildeutsnitt av deler av setet. Bruken og slitasjen av setet har dannet en teksturell overflate. Bildet er i liggende format. Bildet består av ulike former, både geometriske og organiske. Man finner også horisontale og vertikale linjer i bildet. Blikket ledes mot linjer og sirkelformer i bildet. Det er repitisjon og gjentagelse av både form, farge og størrelse i elementer, noe som gjør til at bildet blir spennende. Man kan se setet har blitt utsatt for slitasje, og har måttet blitt malt flere ganger. Farger og former er ikke satt i system. Det er balanse i bildet grunnet linje øverst til venstre veier opp mot tyngden på sirklene nederst i høyre hjørne. I tillegg til at fargene er gjentatt på den måten at det blir likevekt i bildet.
Faglig tilbakemelding fra Randi.
Spennende å se hva tiden kan gjøre med en krakk som "bare står der" uten vedlikehold. Her finner vi ulik tekstur i farge, form og flate. Dette skaper et frodig uttrykk med bevegelse og spenning. Her finnes et rikt spill av kontraster og gjentagelse i linje, punkt og form. Det oppstår hele tiden nye former ved nærmere betraktnining. Svake horisontale og vertikale linjer er med på å stramme opp noe i synsfeltet og skape en forskyvning av symmetrisk virkning.Denne krakken så ikke jeg når vi gikk sammen i byen,-malerisk er den.