Del 1. Diskusjon om oppgave og forslag til egen oppgave.


Ta for deg en av disse oppgavene fra FORM:
http://www.kunstogdesign.no/form310/hopp.html - ungdomskolenivå
http://www.kunstogdesign.no/sko.html - vgs-nivå

Diskuter i diskusjonsforumet på denne siden. (klikk på arkfanen discussion)
· Hvilke kunstpedagogiske idéer mener du ligger til grunn for oppgaven? Reflekter over og kom med forslag til hvordan oppgaven kunne utformes ut fra en annen kunstpedagogisk idé.
Om kunstpedagogiske idéer i pensum: Kompendium i fagdidaktikk – Ulike tekster om fagdidaktikk i Kunst og håndverk, de to først tekstene, av Borgen og Efland, (andre tekster i heftet kan også være aktuelle her).

Hvordan tilrettelegge for en lignende oppgave for dine elever?
· Lag et forslag til oppgave/undervisningsopplegg som inkluderer digital billedbehandling (i Photoshop eller lign program). Bruk didaktisk relasjonsmodell i planleggingen av oppgaven. Hvilken kunstpedagogiske idé ligger til grunn for ditt forslag?
Last inn forslaget i wikien.


Liste for oppgaver:
Hildes arbeidskrav undervisningsopplegg

Thor Hermanns undervisningsopplegg

**Bjørgs undervisningsopplegg**

SIW arbeidskrav 3 undervisningsopplegg oppgaveArbeidskrav 3

ingrid sofie. Undervisningsopplegg


Tone arbeidskrav 3 undervisningsopplegg.

Marit sin undervisningsoppgave Photoshop


Randi sitt undervisningsopplegg


Birthe sitt undervisningsopplegg arbeidskrav 3

Tinas undervisningsopplegg arb krav 3

Ingrid Ø undervisningsopplegg

Anne-Sophie Undervisningsopplegg

Kristine - arbeidskrav 3, undervisningsopplegg

Anne-Mette arbeidskrav 3 undervisningsopplegg

Eli - undervisningsopplegg, oppgave 3

Mari