diverse_mars_2009_071.jpg

Våren er på vei.

Bildet jeg har valgt å snakke om er tatt med autofokus og digitalt kamera.
Bildet er tatt midt på dagen i vekslende sollys.
Bildet er bevisst tatt i stående Format for å fange det vesentlige i motivet, dybdevirkning i elva som slynger seg.
Komposisjonen i bildet har en slyngende S-form innover i bildet/landskapet som skaper dybde og Perspektiv Blikket følger en diagonal linje fra venstre og innover mot midtpunktet i bildet.
De runde"snøkakene" beveger seg i rytme innover i bildet og er med på å forsterke perspektivet ved å bli mindre jo lenger inn man beveger blikket. Selv om de har samme Størrelser

Fotografen står på høyre side og skaper dermed en balanse og likevekt med fordelingen av snøformene på begge sider, som samtidig skaperen bevegelse og spenning i komposisjonen som ikke gir symmetri.
Vi opplever imaginær videreføring av linjen fra bekken innover i det uendelige.
Fordelingen av den horisontale virkningen av de mørkere trærne i bakgrunnen på venstre får en kontrastvirkning av de vertikale buskene i høyre forgrunnen.

Bruken og fordelingen av Lys og skygge skaper dybde og perspektiv og gir en spennende komposisjon.
Fordelingen av lys mørk kontrasten fungerer ganske bra og bildet uttrykker harmoni og spenning.

Tinas kommentar: Her fikk jeg lyst til å gå på ski i landskapet! Herlig vinterstemning. Det er et ganske hardt lys i bilde, med stor overvekt av kjølige blåtoner. Kanskje hadde det vært mulig å få fram litt mer av det røde i greinene i mellomgrunnen og ørlitt gulere lys så ville selve vårintensjonen kommet tydeligere fram tror jeg. På tross av den åpne bekken blir dette først og fremst vinter for meg. Jeg synes komposisjonen fungerer veldig bra,- og de artige snøhattene gjør bildet spesielt. Jeg hadde nok ønsket meg å se litt mer av snøhatten nederst til venstre, eller ikke ha den der.Kontrasten mellom de avrundete i snøformene og spisse, tynne kvister med kantete mellomromsformer og spisse tretopper er med på å gjøre bildet spennende.
Bjørgs kommentar:
Flott vinterbilde med fornemmelse av vår! Blikket mitt følger den diagonale linjen slik du har ønsket å fremstille bildet. De hvite skyene tar igjen den hvite snøen nedenfor og får himmel og bakkeplan til å høre sammen.