SIW`s selvvalgte tema " BESKYTTELSE"


beskyttelse_2_jpg.jpg

Mitt selvvalgte tema heter "Beskyttelse" Temaet er tenkt brukt i 4-6 bilder som dannet en komposisjon til slutt.
Jeg har jobbet med foto av reder som jeg har funnet ute og tatt inn i verkstedet og belyst.
Dette bildet er tatt med blender 4, lukker 1/20,og iso 200.
Det er belyst for å få frem en blå , myk skygge. Retning på stråene kommer da tydeligere frem.
Etterpå er det redigert i photoshop, tatt mot s/hvitt, økt kontrasten og lys. Dette får frem byggematerialet og øker assosiasjonene til materialer vi selv bruker til beskyttelse; tråd feks.
Teksturen i organiske overflater gir oss assosiasjoner til temaet .
Fargen i redet valgte jeg å fjerne fordi den begrenset tankene og assosiasjonene mine iallefall til å tenke videre om temaet. Jeg ønsket å abstrahere det noe.
Temaet beskyttelse er aktuelt for alle gjennom hele livet, og utgjør en så vesentlig del av et individs følelse av trygghet at det er verd å assosiere rundt.
Dette er nok et trosterede og jeg ble litt fasinert av dens virvelvind-bygging , ikke så perfeksjonistisk den fuglen...


Siws 3 bilder - 1 fortelling har denne linken : http://www.flickr.com/photos/58839065@N02/

Visuell kultur i elevenes hverdag:

Her var stikkordet konkurranse.
Jeg har tenkt konkurransen mellom overflater som møter hverandre. Elevenes visuelle hverdag er full av kontraster hverken de eller andre nødvendigvis er så bevisst på. Men i dette temaet vil jeg trekke en kobling eller gå i dialog med mitt tema "beskyttelse". Jeg opplever det vesentligste i elevenes visuelle kulturelle hverdag er følelsen av gjenkjennelse og dermed trygghet som en forutsetning når de skal lære begreper om ddette og alle tema, bli bevisst virkemidlene. Dette er avgjørende for all læring, men vi må huske å starte med det gjenkjennelige og trygge for å oppnå læring er min erfaring i arbeid med temaet i vg skole.
Man må skape et "rede" for bygging av kunnskap og for å møte konkurranse konstruktivt.
Derfor vil jeg knytte de to temaene sammen.

Arbeidskrav 2:

Har tema REDE
Handler om trygghet i vid forstand. Bygger videre på tema 1 som var Beskyttelse hvor jeg så på hvordan en flate møter en annen. Likhet og konkurranse mellom overflatene.
I Rede tenker jeg å komme ned på basic for interiør og innredning; følelsen av beskyttelse og trygghet. Jeg har jobbet med bildet I photoshop. Se eget hefte.

ibeskyttelse_2_jpg.jpg