Symmetrisk og asymmetrisk komposisjon

Symmetri betyr likhet.

I en symmetrisk komposisjon er elementene i bildet ordnet på hver side av et midtpunkt eller en midtakse.
Bildeelemenetene på hver side tilsvarer hverandre. Den ene halvdelen av bildet kan fremstå som et speilbilde av det andre.

Symmetri gir bildet likevekt. Det menneskelige øyet har en forkjærlighet for symmetri. Et symmetrisk komponert bilde gir oss en ryddig, rolig, behagelig og balansert opplevelse.

Symmetri.jpg

Den symmetriske komposisjonen kan imidlertid oppfattes som statisk. Ofte vil fotografen ønske en mer dynamisk komposisjon.


Asymmetri er mangel på symmetri.

Her er det ikke overenstemmelse mellom de forskjellige partiene i forhold til en tenkt midtakse.
En asymmetrisk komposisjon er en friere og mer intuitiv ordning av elemenetene i bildet. Elementene er indirekte avbalansert, samtidig som balanse opprettholdes.
En slik komposisjon er mer krevende å arbeide med, men kan gi mer variasjon og spenning i bildet.


IMG_0285-copy.jpg

Les mer om bildekomposisjon og blandt annet symmetri/ asymmetri