DNOpera_interiør.jpg

Mitt selvalgte tema er Arkitektur.

Jeg velger å arbeide med temaet Arkitektur, med fokus på Rom og Form, heller enn kun å avbilde bygninger.
Dette vil i praksis si at jeg går tett på motivet, arbeider med detaljer og utsnitt, lys og skygge,slik at bildene
jeg tar i noen tilfeller vil fremstå som abstraksjoner eller nonfigurative former.
Det store bildet jeg har lagt inn på denne siden har jeg tatt innendørs på (herre) toalettet på den Norske Opera.
Jeg har ikke brukt blits, men tok bildet med innstillingen ISO 3200 på kameraet. Kontrasten mellom lys og mørke er sentralt i bildet,
det stående formatet understreker de vertikale linjene - linjene er plassert i det gyldne snitt. Den lyse spalten understreker og skaper
perspektivet i bildet.

Jeg kommer til å arbeide med Arkitektur og rom både gjennom å fotografere og bli inspirert av interiør og eksteriør i min videre tilnærming til temaet.
Som et eksempel på dette legger jeg inn et bilde til,- dette er av samme bygning, DNO, og er tatt i dagslys.
Den kraftige kontrasten mellom fasadematerialets grå og metalliske overflate og himmelener et et viktig element i bildet,
og gjentagelse i form er også et sentralt virkemiddel.
Alle linjer i bildet går ut mot de to forsvinningspunktene og forsterker dett kraftige perspektivet.
Bildet er tatt i full sol med kameraet innstilt på automatisk.
Her oppfatter vi at dette er et foto av et byggverk i større grad enn i det store bildet, og jeg planlegger å arbeide med temaet
arkitektur på lignende måter videre i denne perioden.

DNOpera_ekstriør_2.jpg

Tilbakemelding

Bildet fremstår helt klart som en abstraksjon eller nonfigurativ form, får en til å lure på hva dette skal forestille.
Det at du får fram variasjon i lys og mørke er spennende, synes også at det noe tekstur i bildet
Mer man ser på bildet synes jeg at de lyse og mørke feltene oppstår som egne oppdelte flater som er satt sammen.
Det stående formatet understreker helt klart de vertikale linjene.
Det jeg ser utav bildet i forhold til perspektiv, er den nederste feltet av det lyse delen, som går på skrå opp mot høyre.
Bildet fasinerte meg, gleder meg til å se hvordan du skal jobbe med temaet videre.

Tone : )

Tilbakemelding

Liker at du har valgt å gå så nært innpå arkitekturdetaljer. Du har med dette oppnådd spennende abstraksjoner som er stramme
og minimalistiske i uttrykket. Fortsett med den type valg av utsnitt. Du har fått til en tekstural kontrast med få elementer. Bilde-
uttrykket er både rolig og dynamisk/dramatisk på samme tid.
Hilsen Ingrid Ø