Hva er visuelle virkemidler?

(arbeid på en definisjon i fellesskap) Alt du bruker i et bilde for å oppnå et uttrykk.


Hvordan jobbe med sidene om visuelle virkemidler?

Forslag til hvordan sidene skal skrives: Start med en enkel forklaring for barnetrinnet, fortsett med middels forklaring for ungdomstrinnet, så avansert forklaring.
Formuler teksten selv. Ikke klipp og lim fra andre nettsteder. Lag heller lenker for å henvise til nettsteder hvor man kan finne utfyllende stoff, gode forklaringer, demonstrasjoner eller annet.

Liste over sider for visuelle virkemidler:


Format (Tone)

Farge, fargekontraster, (Birthe)
Valør (Thor Herman)
lys (Tina)

Komposisjon: symmetri/assymmetri (Anne Sophie)

Form (Anne-Mette)
Formkontraster: statisk/dynamisk eller ro/beveglese, organisk/geometrisk,: Mari
Tekstur Ingrid sofie
punkt (Ingrid)
Linjer (Kristine)
flate (Siw)

rytme (Bodil)

Retning (Randi)

Størrelser (Marit)
Romskapende virkemidler (Bjørg)
Perspektiv (Hilde)
Overlapping (Eli)

Persepsjonsteori: likehet, helhet, nærhet, pos/neg. form