Recent Changes

Sunday, December 10

 1. page Linjer edited Linjer Linjer: Noe av det mest virkningsfulle å tenke på for en god komposisjon av at bilde …

  LinjerLinjer:
  Noe av det mest virkningsfulle å tenke på for en god komposisjon av at bilde er hvordan linjene i bildet bidrar til å få fram budskapet - horisontale, vertikale og diagonale linjer medfører stor forskjell i hvordan seeren tolker bildet.
  Generelt kan det sies at horisontale linjer bidrar til en følelse av stabilitet - at bildet er balansert og i ro. En effekt av dette er bildet fort kan se kjedelig ut. Det er derfor ofte en god ide å forsøke å bryte opp horisontale linjer slik at budkskapet mykes opp.
  (view changes)

Thursday, February 9

 1. page Visuelle virkemidler edited ... er visuelle virkemidler virkemidler? (arbeid på ... definisjon i felleskap) fellessk…

  ...
  er visuelle virkemidlervirkemidler?
  (arbeid på
  ...
  definisjon i felleskap)fellesskap) Alt du
  Hvordan jobbe med sidene om visuelle virkemidler?
  ...
  skal skrives: startStart med en
  Formuler teksten selv. Ikke klipp og lim fra andre nettsteder. Lag heller lenker for å henvise til nettsteder hvor man kan finne utfyllende stoff, gode forklaringer, demonstrasjoner eller annet.
  Liste over sider for visuelle virkemidler:
  (view changes)

Sunday, October 16

 1. page Lys edited {lys.jpg} TROLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO <~~ What a fgt Wikimedia Commons L…
  {lys.jpg}
  TROLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO <~~ What a fgt
  Wikimedia Commons
  Looking For light from Pasquale Marco Veltri on Vimeo.
  (view changes)

Wednesday, April 20

 1. page Lys edited {lys.jpg} TROLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO <~~ What a fgt Wikimedia Commons L…
  {lys.jpg}
  TROLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO <~~ What a fgt
  Wikimedia Commons
  Looking For light from Pasquale Marco Veltri on Vimeo.
  (view changes)

Monday, February 29

 1. page Visuelle virkemidler edited ... er visuelle virkemidler? virkemidler (arbeid på en definisjon i felleskap) Alt du bruke…

  ...
  er visuelle virkemidler?virkemidler
  (arbeid på en definisjon i felleskap) Alt du bruker i et bilde for å oppnå et uttrykk.
  Hvordan jobbe med sidene om visuelle virkemidler?
  ...
  avansert forklaring.
  Formuler

  Formuler
  teksten selv.
  ...
  eller annet.
  Liste

  Liste
  over sider for visuelle virkemidler:virkemidler:
  Format (Tone)
  Farge, fargekontraster, (Birthe)
  (view changes)

Wednesday, September 2

 1. page Tekstur edited Tekstur. Ordet Tekstur er gresk og betyr vev eller nett. Ordet brukes for å beskrive en overflate…
  Tekstur.
  Ordet Tekstur er gresk og betyr vev eller nett. Ordet brukes for å beskrive en overflatevirkning i billedkunst og skulptur. Tekstur er det som finnes på overflaten av en gjenstand eller i et bilde, farger mønster, glatt, ru, tekstilaktig, relieffpreget osv. Teksturen
  Tekstur????????????????????????????????????????????????????????????? kan både være visuell og taktil. Den kan altså både kunne sees bare med det blotte øye, og den kan kjennes med fingrene.
  Litt mer utfyllende forklaring
  Hvordan lage tekstur i Photoshop
  ikke noe om det??!?!?!?!?!??!?!?!?
  {images.jpg}
  Photshopinstruksjon på svensk
  (view changes)
 2. page Lys edited {lys.jpg} Øynene er avhengig av lys for å se. Uten lys er verden i stummende mørke. Lys kan ska…
  {lys.jpg}
  Øynene er avhengig av lys for å se. Uten lys er verden i stummende mørke. Lys kan skape skygger og det hjelper oss til å oppfatte verden som tredimensjonal. Har du vært på fjellet en vinterdag i såkalt ”glenne” så vet du hva flatt lys er. Når lyset blir spredt gjennom lavt, tynt tåkeskydekke og kommer ingenstedsfra blir ingen former synlige i snøen, og det er umulig å orientere seg.
  Men hva ER lys? Primærkilden for lys er selvfølgelig sola. Den sender ut bølger av elektromagnetisk stråling. Ørsmå partikler kalt fotoner som har den underlige egenskapen at de kan opptre både med bølgeegenskaper og som partikkel med masse (vekt) Av alle elektromagnetiske stråler sola sender ut er det bare en liten del vi kan se. Det har med øyets oppbygning og følsomhet å gjøre. De lengste bølgene i det synlige lyset er rødt (650-750 nanometer) og de korteste er fiolett (380-420nm) I regnbuen (ROGGBIF) fordeler de seg fra lange ytterst til korte innerst. Dagslyset fra sola har alle disse fargene i seg, men det blir bare synlig for oss når lyset brytes gjennom regndråper eller f eks glass eller prisme. Les mer om lysets fysikk her.
  I mørket er alle katter grå, heter det. Vi er avhengig av lys for å oppfatte farger. Når det er sen skumring eller nesten mørkt, er det bare øyets staversom er følsomme nok til å fange opp det lille lyset som finnes og de gjengir i svart og hvitt. Øyets tapper må ha en viss mengde lys før de trer i funksjon og gjør oss i stand til å oppfatte fargene. Når lyset treffer en flate med farge på så blir alle fargene i lyset absorbert eller sugd opp i flaten, bortsett fra den fargen vi faktisk ser. Disse lysbølgene blir nemlig kastet tilbake og kan oppfattes av øyet. En helt svart flate er altså en flate som ikke kaster noe lys tilbake!! Og en hvit flate reflekterer alt lyset tilbake, slik at vi ikke klarer å skille ut noen farge.
  Hvis vi bruker andre lyskilder enn sola, så er det ikke sikkert at alle lysbølgene er med. Det kan se slik ut, men hvis vi sender lyset gjennom et spektroskop, et instrument som kan skille de ulike lysbølgene, så vil vi oppdage at kunstig lys ofte har overvekt av det ene eller andre. En vanlig lyspære har overvekt i det gule spekteret, og lysstoffrør går ofte mer mot grønt f eks. Det må vi ta hensyn til når vi fotograferer. Hvis vi maler og bruker farger i lampelys vil det derfor se litt annerledes ut når vi ser resultatet i dagslys. Hvordan vi oppfatter sollysets temperatur varierer med tid på dagen og årstiden. Midt på dagen er lyset hardt med skarpe, korte skygger, mens kveldslyset er mykere, varmere og skyggene lengre.
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Creation_of_Light.png/476px-Creation_of_Light.png} File:Creation of Light.png
  Fra naturens side er vi vant til at lyset kommer fra ett sted,- nemlig sola. Når sola skinner på noe direkte, så ser vi både høylys, lys og skygge, og kanskje reflekslys. Skyggen(e) er med på å forklare form og plassering av det vi ser på. Vi pleier å skille mellom kjerneskygge, slagskygge og egenskygge/halvskygge. Slagskyggen er den skyggen som faller på bakken eller andre omgivelser. Egenskyggen opptrer der objektet selv stenger for lyset og kjerneskyggen er de aller mørkeste partiene på objektet. Skyggenes valører blir en del av virkemidlene i komposisjonen.
  Lyset er også med på å fortelle oss noe om objektenes overflate eller tekstur. Glass og metall har blanke overflater som gir masse reflekser, kaster mye lys tilbake. Andre overflater absorberer mye lys, for eksempel bomull eller jord. Overflateteksturen kan ha lys og skyggespill som vi kan oppfatte, som for eksempel en strikkegenser, treverk eller betong.
  Hvordan lyset faller er helt essensielt for hvordan vi tolker og oppfatter det vi ser. Dette kan vi også bruke bevisst for å ”lure” betrakteren i to og tredimensjonale arbeider.
  Creation of Light, Gustave Doré, Wikimedia
  TROLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
  Wikimedia
  Commons
  Lys som virkemiddel i en komposisjon.
  Mørkt oppe, lyst nede: Tenk deg en trykkende varm sommerdag, mørke skyer samler seg, snart bryter uværet løs… Vår oppfatning av lyset er knyttet til naturfenomener plantet i oss fra tidenes morgen. Lyst oppe mørkt nede: dagstemning, opp er opp og ned er ned,- vi føler oss mentalt på høyden, så å si. Stor lys mørk kontrast, mye mørke: Dramatikk, dybde. Skumringingsstemning visker ut noen kontraster,- mystikk som i nyromantikken. Språket sier mye om hvordan vi oppfatter dette,- et lyst sinn, mørk humor, svart magi, kaste lys på, skjult i mørket, lete med lys og lykte, være i rampelyset, ha sett lyset, bli skjøvet ut i mørke, sette sitt lys under en skjeppe, trollet sprekker i sollys … noen uttrykk vi bruker både i bokstavelig og overført betydning. Spebarnet er ofte så lyst og skjært, vi får denne følelsen av uskyld. En friluftsfantast kan være brun og værbitt, vi oppfatter det kanskje som jordnært og traust? I denne lenken må du bla deg litt fram til side 18, så du kommer til kapittelet om lys.
  Hvor kommer lyset fra? Tydelig retning ovenfra, fra siden? Motlys? Nedenfra? Modellerende lys fra en ukjent kilde midt i bildet som Carravaggio? Vær oppmerksom på at det kan være forvirrende med mange lyskilder, og noen ganger er lurt å rydde opp slik at en kilde dominerer mest. Forvirring kan selvfølgelig også være et eget virkemiddel, dersom det er et bevisst valg! Mange konkurrerende lyskilder kan bryte ned form og forflate et inntrykk. Indirekte lys gir et mykere og mer forsiktig uttrykk.
  I luftperspektivet blir motivet lysere og lysere bakover i et bilde, slik det er når en står på et høyt sted ute i naturen og ser blåne bak blåne. Kontrastene blir mindre og mindre tydelige jo lenger bort de er. I en forgrunn derimot er det mørket som gir dybde, mørket virker å gå innover i flaten.

  Looking For light from Pasquale Marco Veltri on Vimeo.
  En lang og interessant video av Pascal Marco Veltri om lys i bildene hans
  ...
  Fotograf Zoltan Vansco "Unintended light"
  Enkel innføring i lyssetting
  
  (view changes)

Thursday, June 4

 1. page Retning edited Retning. ... eller inntrykk. Komposisjonerbestående kan med ulik retningskontrast kan utrykk…
  Retning.
  ...
  eller inntrykk.
  Komposisjonerbestående kan med ulik retningskontrast kan utrykke virkninger som;
  diagonal,horisontal og vertikal
  ...
  rytmisk/urytmisk rytme
  gruppe eller parvisDet er ofte bruk linjer som skaper disse kontrastene eller opplevelsene.
  ...
  ulik karakter.
  Farge, lys og skygge påvirker også retningen
  Et bilde kan bestå av imaginære linjer (usynlige, tenkte ) og eller synlige reelle linjer som peker i en eller annen retning.
  (view changes)

Saturday, November 1

Friday, October 12

More